Żeby każdy przedszkolak chętnie pożyczał książki z biblioteki...

31 maj 2022 | Admin M

W oddziałach przedszkolnych naszej szkoły od maja 2022r. rozpoczęliśmy realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach tego projektu zostały zakupione do biblioteki nowe książeczki rozwijające myślenie, porządkujące emocje i ułatwiające zrozumienie otaczającego świata. Zamówiono je w oparciu o propozycje: rodziców, dzieci, nauczycieli oraz w ramach współpracy z innymi bibliotekami.
Program będzie realizowany do końca roku kalendarzowego, ale już teraz udało nam się wykonać kilka zadań. Raz w tygodniu uczniowie starszych klas czytają swoim najmłodszym kolegom wybraną książkę. Przedszkolaki wybierają też sami książeczki do wypożyczenia.
W ramach akcji Starszy czyta młodszemu w maju przedstawicielka Klubu Seniora  czytała książkę z serii Przygody Fenka:  Segreguję śmieci. Dbam o środowisko, która stała się podstawą rozmowy o potrzebie ochrony naszego środowiska przez odpowiednie segregowanie odpadów. Na czerwiec zaplanowano czytanie książki przez  przedstawicielkę Koła Gospodyń Wiejskich z serii Kicia Kocia.
W dniu 27.05. 2022 r. uczniowie klasy 0b przygotowali przedstawienie: Czerwony Kapturek, które obejrzała również grupa przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Roztoce-Brzezinach. Po występie dzieci otrzymały słodki poczęstunek, a potem nastała chwila wspólnej zabawy.
Mamy nadzieję, że planowane następne działania w ramach tego projektu przyczynią się do rozbudzenia u naszych najmłodszych uczniów miłości do czytania książek.
Opiekę nad realizacją projektu sprawują Panie: Beata Gołąb, Małgorzata Hajduk i Agnieszka Smolorz.