Zawieszenie pracy stacjonarnej oddziałów przedszkolnych

28 mar 2021 | Admin M

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 29 marca do 11 kwietnia zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.