Zajęcia z geografii w ramach projektu 10.3.1

21 mar 2022 | Admin M

Zajęcia z geografii w ramach projektu 10.3.1 odbywają się w dwóch grupach (kl. IV i kl. V).
Pracujemy metodą eksperymentu w myśl zasady: im więcej zabawy, tym więcej nauki!
Na naszych spotkaniach podróżowaliśmy wirtualnie po świecie, korzystając z Google Maps i Google Earth. Wybraliśmy się również na wyprawę w  głąb Ziemi. Jako dowód, że już znamy budowę jej wnętrza wykonaliśmy model wraz z przekrojem. Wyznaczaliśmy kierunki geograficzne używając kompasu, a nawet samodzielnie skonstruowaliśmy własny, używając igły i magnesu!
Dowiedzieliśmy się, że Ziemia ma warstwy, które wzajemnie na siebie oddziałują: atmosferę, hydrosferę, litosferę, pedosferę i biosferę. Na zajęciach poznawaliśmy tajniki każdej z nich. Próbowaliśmy znaleźć powietrze i zrozumieć jak woda krąży w przyrodzie. Sprawdzaliśmy, czy piasek może stać się litą skałą, gdy dodamy do niego różne rodzaje „cementu”.  Badaliśmy glebę i jej właściwości oraz wykonaliśmy profil glebowy z produktów spożywczych.
Wędrowaliśmy przez lądy i oceany na Ziemi. Odkryliśmy, że dawno, dawno temu nasza planeta wyglądała inaczej, że kontynenty przez miliony lat nieustannie się przemieszczały. Próbowaliśmy tego dowieść tworząc kontynentalne układanki i skamieniałości oraz bawiąc się cieczą newtonowską.
Wiemy, że obecnie Ziemia również nie jest spokojną planetą. Jej „skórą” są płyty tektoniczne, które pływają w płaszczu górnym i są w ciągłym ruchu, powodując  trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów oraz wypiętrzając góry. Na naszych spotkaniach badaliśmy jak dochodzi do zjawisk sejsmicznych,  na czym polegają ruchy górotwórcze, pozorowaliśmy wybuch wulkanu i stworzyliśmy własne Himalaje!
I nadal nie ustajemy w biegu po wiedzę, eksperymentujemy, zgłębiamy tajemnice geografii i udowadniamy, że nauka może być dobrą zabawą!