ZadrzewiajMY!

20 kwi 2024 | Admin M

Uczniowie klas I-III włączyli się w akcję sadzenia drzew, której celem jest oswajanie dzieci i młodzieży z dbałością o nasze wspólne sądeckie środowisko poprzez troskę o zieleń i ekosystemy w najbliższym otoczeniu.
 
III Małopolskie Dni dla Klimatu 2024 które odbywają się w całym województwie małopolskim. W powiecie nowosądeckim w ramach III MDdK trwa kampania „ZadrzewiajMY”, która polega m.in. na akcjach sadzenia drzew przez uczniów i nauczycieli przy szkołach podstawowych w gminach Gródek nad Dunajcem, Łososina Dolna, Podegrodzie, Korzenna.
 
Kampania „ZadrzewiajMY” realizowana jest przez Powiat Nowosądecki w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA /LIFE19 IPC/PL/000005), finansowanego ze środków Programu LIFE UE oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.