Wystawa wierszy "Krajobraz Rożnowa, Ciężkowic i okolic oraz rodzimej fauny i flory"

23 kwi 2022 | Admin M

GORĄCO ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W WYSTAWIE!

 
1. Organizator: Izba Pamięci L. J. Kerna w Rożnowie.
2. Patronat: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody ,,Pro natura”, ,,Kraina Podkowca”.
3. Założenia wystawy, cele.
-Rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości na środowisko naturalne Jeziora Rożnowskiego i jego okolic.
-Promowanie twórczości literacko uzdolnionych dzieci i młodzieży.
-Dbanie o twórcze zagospodarowanie wolnego czasu.
-Poznawanie flory i fauny Jeziora Rożnowskiego i Ciężkowic.
4. Uczestnictwo w wystawie.
Wystawa przewidziana jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego.
Prace zostaną zaprezentowane według podziału na kategorie wiekowe:
Kategoria I - wiersze uczniów szkół podstawowych
Kategoria II - wiersze uczniów szkół średnich
5. Tematyka.
Wiersze mają dotyczyć flory i fauny Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego.
6. Ilość utworów.
Nie ma ograniczeń dotyczących ilości przesyłanych tekstów, jednak Organizator zastrzega sobie prawo zamieszczenia na wystawie maksymalnie do trzech wierszy jednego autora (pozostałe teksty zostaną umieszczone w archiwum Izby, w Księdze Wierszy). Wystawowe wiersze zostaną upublicznione w mediach społecznościowych Szkoły Podstawowej w Rożnowie oraz Instytucji zaprzyjaźnionych z Izbą Pamięci L. J. Kerna.
7. Technika wykonania oraz dostarczanie utworów.
Wiersze proszę podpisać imieniem i nazwiskiem, podać nazwę szkoły i przesyłać zapisane dowolną, lecz wyrazistą czcionką. Utwory bezpośrednio dostarczać w formie wydruku komputerowego.
Utwory proszę przesyłać na adres: kern.izba@gmail.com, tradycyjnie pocztą lub przynosić bezpośrednio do Szkoły Podstawowej w Rożnowie (napis na kopercie: Izba Pamięci L. J. Kerna w Rożnowie).
8. Warunki zamieszczenia wiersza/y na wystawie.
Wiersz musi spełniać wymogi dotyczące prawa autorskiego (nie może zostać przywłaszczony).
9. Termin, sposób prezentacji i miejsce wystawy prac.
-Wystawa będzie miała miejsce dnia 01.06.2022 r. w Szkole Podstawowej w Rożnowie (w Izbie Pamięci L. J. Kerna oraz na dolnym, szkolnym korytarzu).
-Uczestnicy mogą w dowolny, twórczy sposób zaprezentować swój tekst. Mogą np. wykorzystać w tym celu ścieżkę dźwiękową, zrobić multimedialną prezentację, scenkę teatralną, itd.
-Oryginalne wystąpienia zostaną docenione przez Organizatorów wystawy i przewidziane są w trakcie tych prezentacji nagrody niespodzianki.
10. Autor wiersza/y wyraża zgodę na:
- na publikację (rozpowszechnianie) swojego wizerunku w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych na stronie Organizatora wystawy, na stronie Izby, Fundacji Literackiej Pracowni Aktywnej Edukacji ,,Ellima”, instytucji z nią współpracujących oraz w mediach społecznościowych.
-na przetwarzanie danych osobowych, w związku z wystawą, przez Fundację Literacka Pracownia Aktywnej Edukacji „Ellima”.