Wykorzystanie 100% środków Programu Laboratoria Przyszłości

29 sie 2022 | Admin M

   
 
Celem Programu Laboratoria Przyszłości jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza Szkoła otrzymała wsparcie finansowe(60 000 zł)na zakup wyposażenia  potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
60% przyznanych środków Szkoła wykorzystała w 2021 r. Pozostałe 40 % przeznaczono w 2022 r. na zakup następujących pomocy:
 
Zakupione pomoce i sprzęt uatrakcyjnią zajęcia szkolne realizowane od 1 września. Dzięki nim uczniowie będą rozwijać swoje zainteresowania  w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych,  pozalekcyjnych jak również w trakcie pobytu na świetlicy.