Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

08 paź 2021 | Admin M

Uczniowie klasy VIII zaprezentowali klika zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy swoim koleżankom i kolegom z klas 0-7 SP. Pozycja bezpieczna, zadławienia, utrata przytomności, transport poszkodowanego, kontrola czynności życiowych, resuscytacja krążeniowo- oddechowa a także prezentacja nowego fantoma oraz symulatora AED ?
Ósmoklasiści spisali się na ?za co należą im się serdeczne podziękowania i gratulacje!
Koordynatorem akcji był pan Krzysztof Gondek.