Święto KEN oraz ślubowanie klas I

16 paź 2019 | xLM

W dniu 14 października dzieci z klasy pierwszej złożyły uroczyste ślubowanie i zostały włączone do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Rożnowie. Do tego ważnego wydarzenia przygotowała swoich wychowanków Pani Aneta Flądro. Podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowały swoje talenty wokalne, recytatorskie i taneczne,wzbudzając aplauz wśród zgromadzonej publiczności. Ceremonii pasowania dokonała Pani Dyrektor.

W tym dniu obchodziliśmy także Święto Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystą akademię z tej okazji przygotowali uczniowie z klasy 6 pod kierunkiem wychowawczyni Pani Małgorzaty Hajduk. Symboliczne upominki dla wszystkich nauczycieli i zaproszonych gości przygotowała Rada Samorządu Uczniowskiego.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za każdy dzień roku szkolnego, za codzienny trud i zaangażowanie wkładane w pracę z dziećmi.

Życzenia złożyła również przewodnicząca Rady Rodziców.