Sprawozdanie z realizacji projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem” - „Matematyka - zajęcia rozwijające”.

21 cze 2021 | Admin M

W ramach projektu „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek  nad Dunajcem” uczniowie klasy III i IV, w roku szkolnym 2020/2021, brali udział w zajęciach rozwijających „Matematyka – zajęcia rozwijające”.  Dwie grupy liczyły po 8 osób. Opiekunami były nauczycielki matematyki – Pani Małgorzata Bednarska i Pani Jadwiga Sadłoń. Podczas 30 spotkań uczniowie pogłębiali swoją wiedzę oraz rozwijali umiejętności matematyczne. Wyniki uzyskane z testów, świadczą o tym, że zrobili postępy. Każdy uczeń uzyskał końcowy wynik z testu wyższy niż początkowy.
Udział w zajęciach przyczynił się do uzyskania przez dzieci lepszych wyników w nauce przedmiotu oraz wpłynął na rozwój ich zainteresowań. Pozwolił również przezwyciężać trudności w nauce i motywować do pracy.
Wszyscy chętnie uczestniczyli w zajęciach, podejmowali różnego rodzaju działania, rozwiązywali zadania oraz brali udział w organizowanych konkursach. Na zajęciach wykorzystywali również pomoce zakupione w ramach tego projektu.
Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz upominek.
Zajęcia spełniły oczekiwania uczniów i opiekunów.