Spotkanie z rodzicami

20 wrz 2019 | xLM

W dniu 17 września 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami. Głównym celem było zapoznanie z podstawowymi dokumentami związanymi z zasadami, formami i sposobami oceniania, wymogami edukacyjnymi, zasadami ustalania oceny zachowania oraz warunkami uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z zajęć edukacyjnych. Zapoznano również z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi działalność Rady Rodziców oraz zasadami wyborów do rad oddziałowych.  
Rodzice zostali także poinformowani, że w naszej szkole wprowadzamy dziennik elektroniczny, dzięki któremu będzie można na bieżąco śledzić osiągnięcia dzieci i inne wydarzenia szkolne.
Wszyscy zebrani wysłuchali również wykładu: „Jak rozwijać umiejętności matematyczne u dziecka” w związku z przystąpieniem Szkoły do projektu MEN –u. Serdecznie dziękujemy przybyłym Rodzicom, a pozostałych zachęcamy do współpracy.