Spotkanie z instruktorką zespołów regionalnych

21 lis 2022 | Admin M

Uczennice klasy VIII,  należące do grupy  „Pasjonaci historii”, miały możliwość  uczestniczyć w spotkaniu z założycielką, a zarazem instruktorką zespołów regionalnych, działających przy naszym GOK w Rożnowie. Pani Beata Grzegorzek,  wraz z towarzyszącą jej córką Katarzyną, w ciekawy sposób przedstawiły uczennicom historię powstania grup folklorystycznych: „Rożnowskiej Doliny”, „Małych Rożnowiaków” i „Fasolek”, sięgającą 2009 r. Dziewczęta dowiedziały się w jaki sposób instruktor zdobywa i poszerza swoją wiedzę oraz umiejętności, jak powstawały stroje, skąd wywodzi się kultura ludowa naszego regionu, jakie osiągnięcia, a także nagrody otrzymały zespoły. Okazało się, że większość uczennic,  biorących udział w spotkaniu należało lub obecnie tańczy w zespole.

Dzięki, działalności pani Beaty, wspieranej przez rodzinę, wielu naszych uczniów poznało tradycyjne tańce i gwarę naszego regionu. Efekty ich pracy możemy podziwiać na festynach i różnych uroczystościach, które uświetniają występami. O zasługach instruktorki świadczy m. in. odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Gilińskiego przyznana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury „Zasłużona dla kultury Polskiej” czy honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Gródek nad Dunajcem".

Dziękujemy, za ciekawe spotkanie i życzymy naszym regionalnym zespołom dalszych sukcesów.