„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem”

05 lis 2020 | Admin M

Nasza Szkoła rozpoczęła działania w ramach projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem” realizowanego w ramach  Regionalnego   Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020, działanie 10.1.- Rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.1.3- Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu  państwa.
 
W jego ramach w naszej Szkole będą się odbywać zajęcia mające na celu kształtowanie kompetencji kluczowych:
- j. angielski: 2 grupy (16 uczniów),
- matematyka (zajęcia wyrównawcze):  1 grupa (4 uczniów),
- matematyka (zajęcia rozwijające): 2 grupy (16 uczniów),
- zajęcia z informatyki: 3 grupy (36 uczniów).
Zajęcia metodą eksperymentu:
- matematyczno-przyrodnicze: 1 grupa (10 uczniów),
- chemiczno-fizyczne: 2 grupy (14 uczniów),
- geografia: 2 grupy (20 uczniów),
- biologia: 2 grupy (24 uczniów).
 
Zajęcia będą realizowane do czerwca 2022 r. Serdecznie zachęcamy do udziału.