Rekrutacja

22 lut 2021 | Admin M

Informuję, że w dniach 22 lutego – 5 marca 2021 r., do godz. 15. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w naszej Szkole.
Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłać pocztą elektroniczną (sproznow@wp.pl).
W dniach 15-26 marca 2021 r. do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Obowiązujące druki do pobrania na stronie lub w sekretariacie Szkoły. Szczegóły w zakładce REKRUTACJA.