Rekrutacja do klasy I - dla uczniów spoza obwodu szkoły