Przemówienie Dyrektora Szkoły

14 lis 2023 | Admin M

Nasza Szkoła Szkołą imienia Polski Niepodległej

 
Księże Biskupie, panie Dyrektorze, panie Wójcie, szanowni  Państwo!
Są takie dni,  których się nie zapomina i wydarzenia, które na trwałe zapisują  się  w  pamięci. Dziś właśnie jest taki dzień – po wielu miesiącach wytężonej pracy, przygotowań, poznawania historii patrona, konkursów tematycznych i artystycznych dotarliśmy do mety – przed momentem nastąpiło uroczyste nadanie naszej Szkole imienia Polski Niepodległej.
Jesteśmy bardzo dumni z tego faktu.   Obraliśmy ponadczasowe wartości, które będą wytyczać kierunek naszych dalszych działań dydaktyczno- wychowawczych. Dołożymy wszelkich starań, by nasi uczniowie należycie reprezentowali tak godnego patrona, by czerpali naukę z jego bogatej historii, by cenili takie wartości jak patriotyzm, wolność, dobro, prawda i piękno, a hasło: „Młode serca i umysły Bogu i Ojczyźnie” przyświecało im każdego dnia.
To historyczne wydarzenie, jakim jest nadanie imienia naszej Szkole, byłoby znacznie trudniejsze  bez wsparcia obecnych wśród nas darczyńców, ich otwartych serc i hojności. Serdecznie dziękuję firmom i osobom prywatnym, które odpowiedziały na nasz apel i zakupiły cegiełkę na wykonanie sztandaru. Są to:
Zakład Usługowy ROB-MET  Robert Bednarski
Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna  Andrzej Kwaśniewski
Kwiatowe Love  Pracownia Artystyczna Rożnów
RITA  Salon Fryzjerski Małgorzata Rybska
Barbara Cetnarowska  Kwiaciarnia w Gródku nad Dunajcem
„MASARNIA FURTAK”  Furtak Tadeusz, Furtak Rafał
Marta i Mariusz Baran
Jolanta i Józef Gawełdowie
Izabela Grzesiak
Zuzanna Hajduga
Ewa Karlińska
Anna i Leszek Maciasiowie
Kamila Michalik
Stanisław Mierzwa
Monika Nidecka
Elżbieta i Krzysztof Nowakowie
Stanisława Odelga
Józefa Padula
Katarzyna i Maciej Padulowie
Teresa i Stanisław Polichtowie
Renata Pstruś
Bernadetta i Sylwester Pyzikowie
Krystian Strączek
Grażyna i Marek Szablowie
Ilona i Paweł Szczodróchowie
Agata Winiarska
 
Serdecznie dziękuję anonimowym darczyńcom i osobom, które wyświadczyły nieodpłatne usługi na rzecz naszej szkoły. Dziękuję Radzie Rodziców, Przewodniczącym, paniom: Izabeli Grzesiak, Kamili Michalik i Annie Gawęckiej oraz rodzicom, którzy włączyli się w zbiórki i kiermasze (ciast, kwiatów) jak również nauczycielom i uczniom organizującym te akcje. Państwa postawa, w mojej ocenie, jest najlepszym przykładem lokalnego patriotyzmu, wyrazem troski o naszą Szkołę,  doskonałą lekcją dla uczniów i dodatkową motywacją dla nas, nauczycieli. To budujące mieć świadomość, że razem możemy więcej.
Serdeczne podziękowania kieruję do władz samorządowych za przychylenie się do naszych działań oraz merytoryczne wsparcie. Dziękuję panu Wójtowi, Radzie Gminy z panem Przewodniczącym na czele, pani Danucie Mlyczyńskiej oraz pozostałym pracownikom Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem.
Dziękuję wszystkim pozostałym, którzy na co dzień współpracują z naszą Szkołą bądź służą wsparciem. Dziękuję
 • Dyrektorowi Delegatury KO w Nowym Sączu – panu Adamowi Skwarło oraz pani Wizytator – Monice Wrońskiej,
 • Księdzu proboszczowi Markowi Trusiowi,
 • Doktorowi - panu Aleksandrowi Więckowi oraz pracownikom ośrodka zdrowia w Rożnowie,
 • Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem – panu Zbigniewowi Gąsce oraz pracownikom Ośrodka, w tym pani bibliotekarce – Małgorzacie Karbownik,
 • sołtysowi Rożnowa – panu Markowi Szabli,
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożnowie na czele z prezesem – panem Aleksandrem Więckiem i naczelnikiem- panem Andrzejem Kwaśniewskim,
 • Kołu Gospodyń Wiejskich „Kreatywne Kobiety” prowadzonym przez panią Grażynę Szablę,
 • orkiestrze dętej i kapelmistrzowi – panu Stanisławowi Ziębie,
 • zespołom regionalnym: Rożnowska Dolina i Małe Rożnowioki oraz ich instruktorce – pani Beacie Grzegorzek,
 • Członkom rożnowskiego Klubu Seniora,
 • Dyrektorom szkół w terenu Gminy Gródek nad Dunajcem,
 • Przewodniczącym związków zawodowych nauczycieli działającym w naszej Gminie: pani Krystynie Schabińskiej oraz pani Marii Szarocie,
 • Nauczycielom emerytom oraz Absolwentom naszej Szkoły,
 • Przyjaciołom i Darczyńcom.
Serdecznie Państwu dziękuję za pomoc w realizacji naszych planów i zamierzeń organizacyjnych, za to, że wciąż możemy wzbogacać naszą ofertę i się rozwijać.