Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz przemocy w naszej szkole

28 lut 2021 | Admin M

W tym półroczu również realizujemy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, wykorzystując materiały przekazane przez Urząd Gminy w Gródku n/D. Będziemy realizować min: Program Domowych Detektywów ,"Jaś i Małgosia na tropie”, przystępujemy do kampanii ,,Dopalacze – powiedz stop”. Na godzinach wychowawczych będziemy wykorzystywać przekazane nam plakaty, ulotki, filmy oraz scenariusze zajęć. Informujemy gdzie szukać pomocy na terenie naszej gminy.

Pedagog szkolny – Małgorzata Bednarska