Profilaktyka - to ważne!

03 sty 2020 | xLM

 Konkurs profilaktyczny przeprowadzonego w Szkole Podstawowej w Rożnowie   22.11.2019 roku w Szkole podstawowej w Rożnowie został rozstrzygnięty Konkurs Profilaktyczny pt. ,Żyję zdrowo – bo nie ulegam nałogom”. Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Rożnowie w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gródek nad Dunajcem. W konkursie oceniono 21 prac, wykonanych przez 20 uczestników   (w trzech kategoriach wiekowych). Komisja konkursowa w składzie: pani Elżbieta Bukowiec, pani Iwona Gościmińska, pani Katarzyna Krawczyk, ks. Łukasz Matuszyk, pani Magdalena Mikulec, pani Karolina Litwińska, pani Małgorzata Bednarska po dokonaniu oceny prac przyznała następujące miejsca:  
  1. Kategoria I : klasy 1-3 (praca plastyczna – plakat profilaktyczny wykonany w formie: rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka, collage)
I miejsce – Katarzyna M. kl. I ( praca nr 10) II miejsce – Marek D. kl. II (praca nr 3) oraz Wiktoria O. kl. I (praca nr 4) III miejsce – Maja B. kl. III (praca nr 6) Wyróżnienie otrzymali: Paulina M. kl. III (praca nr 6) oraz Xavier G. kl. I  (praca nr 8)  
  1. Kategoria II : klasy 4 – 6 (plakat profilaktyczny – plakat powinien zawierać hasło, część merytoryczną dotyczącą hasła głównego i celu konkursu oraz propozycję graficzną)
I miejsce – Maja S. kl. V (praca nr 19) oraz Nikodem F. kl. V (praca nr 18) II miejsce – Xavier O. kl. IV (praca nr 15) III miejsce – Teresa M. kl. V (praca nr 17) oraz Patryk K. kl. V (praca nr 21)  
  1. Kategoria III : klasy 7 i 8 (wiersz – powinien składać się minimum z dwóch zwrotek i nawiązywać do tematu konkursu, może być wzbogacony elementami graficznymi, hasłami)
I miejsce – Bernadetta M. kl. VII (praca nr 13) II miejsce – Ewelina P. kl. VII (praca nr12) III miejsce – Aldona G. kl. VIII (praca nr 11) oraz Tomasz H. kl. VII (praca nr 14) Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk Pani Dyrektor Teresy Durałek nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy. Serdecznie dziękujemy fundatorowi nagród, a zwycięzcom gratulujemy. Koordynator konkursu – pedagog Małgorzata Bednarska