Próbna ewakuacja

05 lis 2019 | xLM

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada 2019 roku została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszyscy uczniowie z nauczycielami oraz pozostali pracownicy znajdujący się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką.

W akcji wzięli udział przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Rożnowa.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Pani dyrektor Teresa Durałek  podziękowała wszystkim za sprawną ewakuację. Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje.