Poczet sztandarowy na uroczystej Mszy Świętej

03 maj 2024 | Admin M

Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rożnowie wziął udział w uroczystej Mszy Świętej z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja, która odbyła się w kościele parafialnym w Tropiu. Naszą społeczność reprezentowali Julia Michalik, Julia Mordarska i Michał Mierzwa.