Ogłoszenie - nauczanie zdalne

16 kwi 2020 | xLM

Nauczanie zdalne


W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym – kontynuujemy kształcenie na odległość.
Szczegółowe informacje są przekazywane rodzicom i uczniom na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego.