Odkrywamy talenty!

13 lut 2024 | Admin M

 
W dniu 2 lutego dla uczniów klas 1-3 i dzieci z oddziałów 0a i 0b odbył się Szkolny Konkurs Plastyczny – Kraina Bezpiecznego Wypoczynku – Ferie. Konkurs został zorganizowany w ramach działań zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Temat konkursu zaproponował pan Stanisław Szarek, a nad organizacją i przebiegiem czuwała pani Aneta Flądro.
Celem konkursu było rozwijanie kreatywności i twórczości artystycznej uczniów, promowanie wiedzy na temat bezpiecznych miejsc wypoczynku oraz kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.
W konkursie wzięło udział 72 uczestników. Rozstrzygniecie nastąpiło 7 lutego. Jury w składzie: pani Katarzyna Biel, pani Patrycja Pancerz, pani Małgorzata Brzegowy, pani Natalia Jurkowska i pan Jarosław Musiał przyznało następujące miejsca:
1 miejsce – Aniela Kruczek – klasa 2,
2 miejsce – Mikołaj Gondek – klasa 2,
3 miejsce – Maria Ziomek – oddział 0b.
Wyróżnienie zdobyli Oliwia Kos i Illia Chubenko z klasy 2 oraz Zdzisław Miarka z klasy 1.
Laureaci zostali nagrodzeni dyplomem i symboliczną nagrodą podczas I Szkolnego Konkursu Mam Talent, a pozostali uczestnicy otrzymali słodki upominek. Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie! I zachęcam do udziału w kolejnych!