Nowa Rada Rodziców

04 paź 2021 | Admin M

13 września 2021 roku w naszej szkole wybrano nową Radę Rodziców w składzie:
 
Przewodnicząca – Pani Anna Gawęcka
Zastępca – Pani Kamila Michalik
Sekretarz – Pani Dagmara Mikulec
Skarbnik – Pani Zuzanna Hajduga
 
Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji ciekawych pomysłów, zdrowia oraz owocnej współpracy ze wszystkimi Rodzicami naszej szkoły.
 
Na ręce Pani Joanny Krusinowskiej , przewodniczącej ustępującej Rady Rodziców, składamy wszystkim członkom: Paniom Magdalenie Drożdż,     Bożenie Buczek,   Iwonie  Cisoń  serdeczne podziękowania za pracę i zaangażowanie w życie szkoły, za życzliwość i troskę o wspólne dobro.
 
Na naszym korytarzu pojawiła się oryginalna kompozycja ozdobna, która w miły sposób zachęca do przekroczenia progu szkoły. Dziękujemy nowej Przewodniczącej Rady Rodziców, Pani Annie Gawęckiej za tę miła inicjatywę.