"No promil - no problem!"

04 sty 2020 | xLM

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Rożnowie po raz pierwszy uczestniczyła w kampanii społecznej ,,No promil – no problem”. O przystąpieniu do kampanii i jej celach zostali poinformowani nauczyciele naszej szkoły oraz rodzice na zebraniu ogólnym. Uczestnikom spotkania zostały rozdane ulotki informacyjne. Część z nich złożyła deklarację odpowiedzialnego pasażera/świadka. Uczniowie naszej szkoły zostali poinformowani o kampanii poprzez ulotki i plakaty otrzymane w tym celu. W klasie 4 odbyły się też zajęcia przeprowadzone według zaproponowanego scenariusza. Uczniowie bardzo chętnie współpracowali ze sobą i z przejęciem wykonywali powierzone im zadania. Dzięki kampanii ,,No promil – no problem” w naszej rożnowskiej społeczności została podniesiona świadomość na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą wsiadanie ,,za kółko” po spożyciu alkoholu. Działaniami w ramach tej kampanii zostało objętych 240 uczestników (138 uczniów, 20 nauczycieli oraz 82 rodziców).   Pedagog szkolny – M. Bednarska