Nie pal przy mnie, proszę!

31 maj 2024 | Admin M

 
W drugim półroczu roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy II pod kierunkiem pani Anety Flądro realizowali program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę!”. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
Przeprowadzono cykl pięciu zajęć według scenariuszy programu „Nie pal przy mnie, proszę!”.  Na pierwszym spotkaniu dzieci poznały główną bohaterkę, wiewiórkę Wiki, która towarzyszyła im podczas kolejnych zajęć. Uczniowie korzystali z kart pracy zawartych w scenariuszach dołączonych do programu. Kolorowali szablony wiewiórki Wiki, uczyli się  wierszy, piosenek, układali obrazki z elementów,  rozwiązywali krzyżówki, opowiadali historyjki obrazkowe, tworzyli własne opowiadania.
Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.
Podsumowaniem programu było wykonanie dowolną techniką plastyczną plakatu „Nie pal przy mnie proszę!”.
Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w nich. Z dużym zaangażowaniem  wykonywali proponowane im zadania. W przyszłości szkoła również chętnie przystąpi do tego programu.