Nauczanie zdalne

05 lis 2020 | Admin M

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!
 
Zgodnie z wytycznymi MEN od poniedziałku, 9 listopada,do 29 listopada br. uczniowie klas I-VIII będą się uczyć w trybie zdalnym. Nauka i opieka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian  - odbywa się na terenie Szkoły.
Organizację realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Rożnowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość określa zarządzenie Dyrektora, treść którego zostanie Państwu przypomniana w wiadomości wysłanej poprzez dziennik elektroniczny.
Sekretariat Szkoły pracuje bez zmian. W sprawach, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu, zachęcam do korzystania z kontaktu telefonicznego (nr tel: 18 440 30 32) lub poprzez pocztę elektroniczną: sproznow@wp.pl.