Nasza Szkoła Szkołą imienia Polski Niepodległej

14 lis 2023 | Admin M

 

Uroczysta Msza święta

            9 listopada 2023 r.  zapisał się w historii naszej Szkoły jako jeden z najważniejszych. W tym dniu  przeżyliśmy niezwykle wzruszające chwile związane z nadaniem naszej Szkole imienia Polski Niepodległej oraz z przekazaniem sztandaru.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym w Rożnowie.  Przewodniczył jej biskup Stanisław Salaterski, który wygłosił słowo Boże i poświęcił sztandar Szkoły. Podkreślił on, że takie imię to zaszczyt, a „żyć ideałami Polski niepodległej to wyzwanie piękne, ambitne i bardzo na czasie.” Wyraził wiarę w to że, że młodzi sprostają zadaniu, że wykażą się hartem ducha i ciała poprzez wierność ideałom, zdobywanie wiedzy, poznawanie historii własnej Ojczyzny, szacunek, miłość, pracowitość, przywiązanie do korzeni, do ojczystej tożsamości, także do Boga, który od zawsze jednoczył ludzi zamieszkujących polską ziemię. Pogratulował  wszystkim, którzy mieli wpływ na ufundowanie sztandaru i przygotowanie uczniów do tej uroczystości.
Msza św. miała bardzo uroczysty charakter. Wraz z księdzem biskupem odprawiali ją trzej inni księża: ks. proboszcz – Marek Truś, nasz rodak - ks. Rafał Gądek oraz ks. wikary – Dariusz Borek. O oprawę zatroszczył się pan J. Musiał, pełniąc funkcję organisty, oraz orkiestra dęta działająca przy OSP w Rożnowie pod kierunkiem kapelmistrza – pana Stanisława Zięby. Psalm odśpiewały absolwentki naszej Szkoły. Głos zabrała również Dyrektor Szkoły – pani Teresa Durałek, która powitała księdza biskupa w naszej wspólnocie i poprosiła o poświęcenie sztandaru. Pod koniec nabożeństwa, w imieniu całej społeczności szkolnej, podziękowała duchownym za Mszę św. i wygłoszone słowo Boże.
W nabożeństwie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Poczet sztandarowy tworzyły panie: Kamila Michalik i Katarzyna Hajduk oraz pan Józef Gawełda. Dekoracja kościoła powstała dzięki staraniom pani A. Kruczek, ks. D. Borka oraz grupy młodzieżowej parafii Rożnów.
Po Mszy św. w uroczystym orszaku, na czele z pocztem sztandarowym, w asyście orkiestry dętej i strażaków z OSP w Rożnowie nastąpił przemarsz do budynku Szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.