Nasza Szkoła Szkołą imienia Polski Niepodległej - część artystyczna

14 lis 2023 | Admin M

 

Nasza Szkoła Szkołą imienia Polski Niepodległej

Ostatnią częścią uroczystości była część artystyczna przygotowana pod kierunkiem mgra Jarosława Musiała. Uczniowie zaprezentowali piękne i wzruszające widowisko słowno-muzyczne obrazujące dzieje Polski, począwszy od czasów świetności Polski szlacheckiej do  współczesności. Wykazali się przy tym swoimi talentami i ogromnym zaangażowaniem.  Przedstawienie wzbogacono tańcami: polonezem do muzyki W.Kilara i M. Ogińskiego (przygotowanie mgr I. Gościmińska) oraz krakowiakiem (przygotowanie mgr J.Gondek i pani Beata Grzegorzek). Elementy imponującej dekoracji wykonała mgr Agnieszka Kruczek (okręt  -inspiracja mgr S. Szarek, pomoc – pani G. Wolak). Część strojów dla występujących uszyła nauczycielka – mgr Dorota Kwiatkowska (suknie szlachcianek, strój symbolicznej  Polski, zaborców, wdów). Tabliczki do krzyży wyrzeźbił lokalny artysta – pan Paweł Kordys. O nagłośnienie przedstawienia zatroszczył się pan Zbigniew Gąska – dyrektor GOK-u w Gródku nad Dunajcem. Uczniów w garderobach wspierała m.in. pani Izabela Grzesiak.
 
Część artystyczną zakończył wyjątkowy koncert – koncert chóru złożonego z absolwentek naszej Szkoły pod kierunkiem mgra Jarosława Musiała. Absolwentki, chcąc uświetnić uroczystość , spotkały się po latach, by ponownie zaśpiewać pod kierunkiem swojego nauczyciela. Panie w 20-osobowym składzie zaprezentowały 6 pieśni patriotycznych.
Występ chóru był przepiękny i niezwykle poruszający.
 
Zanim poproszono Gości o wpis do księgi pamiątkowej, pani Dyrektor podziękowała im za uświetnienie swoją obecnością tego historycznego i tak ważnego dla nas wydarzenia, za gratulacje, cieple słowa i życzenia.
Wyrazy wdzięczności przekazała również wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości: absolwentkom – chórzystkom za poświęcony czas i piękny występ; Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury za nagłośnienie uroczystości; orkiestrze dętej za oprawę muzyczną; Kołu Gospodyń Wiejskich w Rożnowie za przygotowanie poczęstunku; Strażakom z OSP w Rożnowie za zabezpieczenie przemarszu do szkoły i porządku przy szkole; panu J. Musiałowi i całemu gronu pedagogicznemu oraz pracowniom Szkoły za ogromne zaangażowanie. Podziękowania przekazała również rodzicom i uczniom. Po jej słowach najmłodsi uczniowie wręczyli gościom białe i czerwone róże.
 
Całość zakończyła się poczęstunkiem w formie szwedzkiego stołu, o organizację którego zatroszczyły się Panie: mgr Jadwiga Sadłoń oraz mgr Małgorzata Bugańska. W trakcie posiłku można było podziwiać nowy wystrój parteru: ścianę z nazwą Szkoły (przygotowanie: pan Piękoś, pan Mierzwa, pan Ciura; dekoracja: mgr K. Litwińska, mgr A. Flądro, mgr B. Gołąb, mgr M. Bugańska) oraz z gablotą na sztandar (przygotowanie: mgr I. Gościmińska, pani T. Ciura z mężem).
Dokumentację fotograficzną i filmową uroczystości sporządzili: pan Marek Nowakowski (pracownik GOK-u) oraz nauczyciele: mgr K. Gondek i mgr K. Biel. Salę do uroczystości przygotowali pracownicy Szkoły przy wsparciu rodziców (m.in. pani A. Flądro, pan P. Flądro, pan K. Gondek).