Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

25 lis 2022 | Admin M

20 listopada 1989 roku została uchwalona przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach dziecka. Państwa, które podpisały międzynarodową umowę zostały zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania i chronienia wszystkich praw dzieci spisanych w 42 artykułach. Dokument ten wyjaśnia kim są dzieci, jakie mają prawa i jakie obowiązki rządzący mają wobec nich. Wszystkie prawa są ze sobą powiązane, wszystkie są jednakowo ważne i nie można ich dzieciom odebrać. Organizacja UNICEF została powołana, by chronić prawa dzieci, wspierać realizację ich podstawowych potrzeb oraz tworzyć warunki do pełnego rozwoju. W tym roku nasza szkoła wspiera działania UNICEF na rzecz dzieci i dołącza się do świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka – w tym dniu jednoczą się wszystkie dzieci na całym świecie.
Zachęcamy do zapoznania się z  materiałami edukacyjnymi UNICEF.