Literacki sukces uczniów klasy 8

20 maj 2023 | Admin M

 
W środę, 17 maja 2023 roku, w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowym Sączu odbył się finał XIV edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno-Literacko-Fotograficznego dla Szkół podstawowych Miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego „Nowy Sącz-moje miasto, moja miłość” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ludomira Handzla. Do konkursu zgłoszono blisko 400 prac.
Uczeń naszej Szkoły, Patryk Kostrzewa, zajął I miejsce w kategorii literackiej, napisał „Sądeckie fraszki”. Wyróżnienia zdobyli Mikołaj Pawłowski, który zredagował opowiadanie pt. „Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś - Rożnowskie Pola Nadziei” oraz Nikodem Flądro, autor „I sonetu sądeckiego”. Prace literackie tworzone były pod kierunkiem pani Agnieszki Kruczek.
Uczennica klasy 1, Anielka Kruczek, tworząc pracę plastyczną pod kierunkiem pana Stanisława Szarka (na zajęciach plastycznych w Domu Kultury w Rożnowie), zdobyła III miejsce w kategorii plastycznej.
Konkurs poprzez prace plastyczne, literackie i fotograficzne promuje Nowy Sącz i jego okolice. Uczestnicy oddają własne spojrzenie na najciekawsze zakątki naszego miasta, nawiązują do jego historii, kultury lub krajobrazu.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można oglądać w specjalnie z tej okazji wydanym folderze, który promuje Nowy Sącz.
Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów!