Laboratoria Przyszłości – największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!

18 kwi 2022 | Admin M

             
  Konsola/mikser dźwięku z akcesoriamiDrukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie pojawi się we wszystkich polskich szkołach już niedługo! Rusza największa inwestycja państwa polskiego w nowoczesną edukację w historii –„Laboratoria Przyszłości”. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 
Wykorzystanie 60% środków Programu Laboratoria Przyszłości
Celem Programu Laboratoria Przyszłości jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.
 
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza Szkoła otrzymała wsparcie finansowe(60 000 zł) na zakup wyposażenia  potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
60% przyznanych środków już wykorzystaliśmy. Został za nie zakupiony następujący sprzęt:
To nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne. Pozwoli on uczniom rozwijać swoje zainteresowania  w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych,  pozalekcyjnych jak również w trakcie pobytu na świetlicy.
Korzyści z Laboratoriów Przyszłości:
Z perspektywy Szkoły i nauczyciela:
  • sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego,  wskazanego przez Szkołę;
  • nowe technologie ułatwiające przekazywanie wiedzy;
  • wsparcie w realizacji podstawy programowej ,  prowadzeniu zajęć dodatkowych;
  • rozwój merytoryczny nauczycieli.
Z perspektywy rodzica i ucznia:
  • zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi   i  ścisłymi;
  • popularyzacja rozwiązań i  umiejętności  praktycznych,  połączenie zdobywania wiedzy z przygodą;
  • odkrywanie i  rozwój  talentów oraz  inwestycja w  lepszą przyszłość młodych.