Konkurs na najpiękniejszy różaniec

02 paź 2021 | Admin M

„Módlcie się, módlcie się wiele; każdego dnia odmawiajcie cząstkę różańca”

Św. Jan Paweł II

    Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Maryi odmawiając modlitwę różańcową. W związku z tym organizujemy konkurs na NAJPIĘKNIEJSZY RÓŻANIEC wykonany techniką z darów natury.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas: oddziału przedszkolnego, I, II, III. Wykonane różańce należy oddać do 15 października 2021 roku (piątek). Każdy Różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.
Z dostarczonych różańców przez dzieci, specjalnie powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody i pamiątkowe dyplomy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku. Wszystkie wykonane różańce zostaną wystawione na korytarzu szkolnym.
Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.