Komputeryzacja szkolnej biblioteki w Rożnowie

25 kwi 2021 | Admin M

   
W grudniu 2020 r.  nasza szkolna biblioteka otrzymała program e-biblio, który został zakupiony od firmy Librus. Już pierwsze 1500 woluminów zostało wpisanych do katalogu i są dostępnego on-line.
 
Priorytetem  biblioteki jest obecnie udostępnienie czytelnikom całego księgozbioru w formie elektronicznej. Niestety, jest to proces długotrwały, ponieważ każda książka musi zostać opisana w systemie i opatrzona etykietką w formie naklejki.
 
Aby program mógł sprawnie funkcjonować, muszą być również wprowadzone wszystkie ubytki, czyli książki już wycofane z biblioteki. Po zakończeniu komputeryzacji biblioteki program będzie w całości aktywny.
 
Jednak już teraz uczniowie mogą korzystać z programu e-biblio.
 
Jak to uczynić?
 
W tym celu po otwarciu dziennika Librus (z konta ucznia) trzeba na górnym pasku najechać kursorem na zakładkę „Książki” i wówczas wyświetli się wejście do e-biblio (biblioteki). Po przeczytaniu i zaakceptowaniu regulaminu można wejść do Katalogu online naszej biblioteki szkolnej.
 
W katalogu tym można na bieżąco zobaczyć: część naszego księgozbioru (codziennie pojawiają się nowo wpisane woluminy), które znajdują się w bibliotece oraz zakupione nowości książkowe.
 
Można również rezerwować wybrane książki, które będą czekać do odbioru w szkolnej bibliotece.
 
Zapraszam do zapoznania się z e-biblio.
 

nauczyciel bibliotekarz

Małgorzata Hajduk