Kapliczki

13 cze 2023 | Admin M

 
Wędrując przez ziemię rożnowską, spotykamy liczne kapliczki, które świadczą o dużym przywiązaniu do kultury chrześcijańskiej i wiary katolickiej naszej „małej ojczyzny.”  Pasjonatkom historii z klasy VIII i ich opiekunowi, Małgorzacie Hajduk, udało się sfotografować następujące przybytki.
 
Figura  "Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej”
Kamienna, barokowa figura, (stojąca przy głównej drodze w pobliżu domu p. Sromek) znajduje się w otoczeniu lip. To posąg Najświętszej Panny Maryi Wniebowziętej. Umieszczona jest na o gzymsowanym postumencie z herbem „Szreniawa”, osłonięta blaszanym daszkiem. Została wzniesiona w 1756 roku z fundacji Stadnickich.
 
Figurka „Serca Jezusowego”
Na wzgórzu, niedaleko kościoła, przy „starym cmentarzu” znajduje się kamienna figurka. Powstała w 1882 r. Jest to posąg Serca Pana Jezusa na czworobocznym gzymsowanym postumencie z płaskorzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem, osłonięty blaszanym zadaszeniem.
   
Kapliczka św. Jana Nepomucena
Usytułowana jest na górze Łazy, powstała w 1991 r. z inicjatywy okolicznych mieszkańców. We wnętrzu znajduje się drewniana rzeźba Jana Nepomucena. Obecna kapliczka została wybudowana na miejscu dawnej kamiennej figury, powstałej w 1886 r.
   
Kamienna figura „Chrystusa Frasobliwego”
Znajduje się przy głównej drodze, w przysiółku Wiesiółka. Według tradycji słownej okolicznych mieszkańców jest to „Chrystus bolejący nad dolą tej ziemi”. Rzeźba pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku. Przedstawia posąg Chrystusa Frasobliwego, umieszczony na czworobocznym gzymsowanym postumencie.
   
Kapliczka „Świętego Antoniego”
 
Kapliczka została ufundowana w ubiegłym stuleciu przez jedną z rożnowskich rodzin, jako wyraz dziękczynienia za otrzymane łaski, które zostały wymodlone przed obrazem świętego Antoniego. Obraz ów umieszczono w kapliczce.
 
Kapliczka „Świętego Wojciecha”
Przydrożna kapliczka, zbudowana na przełomie XVIII i XIX wieku. Umieszczony jest w niej posąg św. Wojciecha. Prawdopodobnie to barokowa rzeźba, wykonana w drewnie.
 
Kapliczka „Jezusa Ukrzyżowanego”
Początkowo sam Krzyż z Jezusem Ukrzyżowanym. Później wybudowano kapliczkę z kamienia i umieszczono ten Krzyż w jej wnętrzu.
     
Grota „Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej”
Wykonana przez mieszkańców Gierowej w XX w. Jak podaje tradycja lokalna powstanie groty wiąże się z historią strasznej powodzi z 1934 roku.
 
Kapliczka „Jezu ufam Tobie”
Kapliczka na Zaporze powstała niedawno z inicjatywy jej mieszkańców.
   
Kapliczka „Jezus upada pod Krzyżem”.
Umieszczona przy głównej drodze, powstała w 1966 roku, na pamiątkę 1000-lecia chrztu Polski.
   
Kapliczka „Królowa Pokoju”
Niedawno powstała kapliczka na Zagórzu, ufundowana z przez jedną z rodzinę tam mieszkającą.