I Ty możesz pomóc. My pomagamy, drugoklasiści w akcji.