I Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

11 lis 2022 | Admin M

Jedenasty listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność i wiary w zwycięstwo. Z tej okazji pani Agnieszka Kruczek w czwartek przygotowała I Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.
Trzy nagrody zasponsorowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
I Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza: odziały przedszkolne i klasy 1-3; druga klasy 4-8. Jury konkursowe w składzie: pani Małgorzata Bednarska, pani Elżbieta Bukowiec i pan Jarosław Musiał oceniało dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu, trafność interpretacji głosowej, dykcję i artyzm wystąpienia.
Organizator konkursu przewidział nagrodę specjalną w każdej kategorii. Po wystąpieniach uczestnicy prezentowali się na środku. Każdy uczeń, począwszy od klasy 8 otrzymał żeton, który symbolizował jego głos, a następnie oddał go na jego zdaniem najlepszego recytatora. Młodsi uczniowie głosowali na starszych i odwrotnie. Z każdej kategorii wiekowej wyłoniony został zwycięzca, którymi okazały się Aniela Kruczek z klasy 1 i Martyna Pajor z klasy 4.
Po burzliwych naradach komisja ustaliła następujące wyniki. W młodszej kategorii wiekowej (oddziały przedszkolne i klasy 1-3) zwyciężyła Aniela Kruczek z klasy 1, drugie miejsce zajęła Karolina Buczek również z klasy 1, a trzecie Sara Mikulec z oddziału przedszkolnego. W starszej kategorii wiekowej (klasy 4-8) zwycięzcą okazała się Karina Padula z klasy 7, drugie miejsce zajął Nikodem Flądro z klasy 8, trzecie Michał Mierzwa z klasy 5.
Nagrodę specjalną otrzymał Mikołaj Sadłoń, który wzruszył zebranych recytacją wiesza Cypriana Kamila Norwida pt. „Moja piosnka (II).
Wszystkim uczestnikom należą się brawa i gratulacje, gdyż w przygotowanie do swoich występów włożyli mnóstwo pracy.