Działanie szkoły podczas kwarantanny

16 kwi 2020 | xLM

Ogłoszenie


  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rożnowie wykonywanie określonych zadań przez Szkołę polega na wykonywaniu ich w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, w szczególności rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób w zakresie składania wniosków i innych dokumentów wskazanych w przepisach oświatowych.
  2. Składanie wniosków i innych dokumentów, o których mowa w ust. 1 odbywa się poprzez przesłanie ich na adres poczty elektronicznej: sproznow@wp.pl.
  3. Kontakt z sekretariatem Szkoły odbywa się drogą mailową pod adresem: sproznow@wp.pl lub telefonicznie pod numerem: (018) 440 30 32 w godz. od 8-12.