Drugoklasiści na szkoleniu z pierwszej pomocy

19 lut 2021 | Admin M

W dniu 11 lutego w ramach Europejskiego  Dnia Numeru Alarmowego 112 klasa II wzięła udział w  szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Drugoklasiści mieli okazję:
- przypomnieć sobie, podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy,
- przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na „fantomach”,
- w parach układać człowieka nieprzytomnego w pozycji bezpiecznej,
- zapoznać się z wyposażeniem apteczki.
Pokaz i ćwiczenia zostały przygotowane i  przeprowadzone przez p. Krzysztofa Gondka we współpracy z p. Anetą Flądro.