Daliśmy radę!

27 maj 2022 | Admin M

Takie oto zdanie usłyszeliśmy dzisiaj z ust naszych ósmoklasistów, którzy od wtorku zmagali się z zadaniami na egzaminie ósmoklasistów. Chociaż nie obowiązuje próg zdawalności, to jednak wynik ma wpływ podczas rekrutacji do szkoły średniej. Egzamin sprawdzał niezbędna wiedzę i umiejętności z trzech podstawowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Teraz czekamy na wyniki i walczymy o wysokie oceny z przedmiotów.