Część oficjalna – uroczyste nadanie imienia

14 lis 2023 | Admin M

Nasza Szkoła Szkołą imienia Polski Niepodległej

Po Mszy św. w uroczystym orszaku, na czele z pocztem sztandarowym, w asyście orkiestry dętej i strażaków z OSP w Rożnowie nastąpił przemarsz do budynku Szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W progu gości witali rodzice, panie: Anna Gawęcka, Zuzanna Hajduga, Małgorzata Rybska oraz panowie: Krzysztof Pyrdoł i Krzysztof Chełmecki. Towarzyszył im pan Krzysztof Gondek.
Funkcję konferansjerów pełnili nauczyciele: pani Agnieszka Kruczek i pan Mateusz Mikulec.
Część oficjalna rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego przez orkiestrę oraz odśpiewaniem go przez zgromadzonych. Następnie pani Dyrektor powitała gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, a mianowicie:
 • Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego,
 • Księdza Proboszcza Marka Trusia,
 • Księdza Rafała Gądka,
 • Zastępcę dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej -oddziału w Krakowie - pana doktora Michała Wenklara,
 • Dyrektora Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu - pana Adama Skwarło,
 • Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem-  pana Józefa Tobiasza,
 • Przewodniczącego Rady Gminy Gródek nad Dunajcem - pana Józefa Klimka,
 • Zastępcę Wójta - panią Edytę Brongiel,
 • panie i panów Radnych Gminy Gródek nad Dunajcem,
 • Sołtysa wsi Rożnów – pana Marka Szablę,
 • Wizytatora Kuratorium Oświaty - panią Monikę Wrońską,
 • Inspektora do spraw  oświaty Gminy Gródek nad Dunajcem - panią Danutę Mlyczyńską,
 • poprzedniego Dyrektora Szkoły -  panią Agatę Fydę,
 • Przewodniczące związków zawodowych pracowników oświaty w gminie Gródek nad Dunajcem:
panią Krystynę Schabińską -  przewodniczącą Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”,
panią Marię Szarotę -  prezesa oddziału ZNP,
 • Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem – pana Zbigniewa Gąskę,
 • Dyrektorów szkół z terenu Gminy Gródek nad Dunajcem,
 • nauczycieli Emerytów,
 • Władze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożnowie: Prezesa - pana doktora Aleksandra Więcka oraz Naczelnika - pana Andrzeja Kwaśniewskiego,
 • Instruktorkę zespołów ludowych Rożnowska Dolina i Rożnowioki – panią Beatę Grzegorzek,
 • Panie z koła gospodyń wiejskich „Kreatywne Kobiety” z panią Grażyną Szablą na czele,
 • Panią Małgorzatę Karbownik z Gminnej Biblioteki Publicznej w Gródku nad Dunajcem
 • Orkiestrę dętą i kapelmistrza- pana Stanisława Ziębę,
 • Darczyńców i przyjaciół Szkoły,
 • Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Rożnowie, obecną i poprzednie Panie Przewodniczące Rady,
 • absolwentów naszej Szkoły,
 • przedstawicieli prasy,
 • grono pedagogiczne, pracowników, uczniów, rodziców, mieszkańców Rożnowa.
   
Kolejne punkty uroczystości to przedstawienie historii Szkoły opracowanej przez mgr M. Hajduk (prowadząca  - mgr A. Kruczek), uzasadnienia imienia (odczytanie - mgr K. Litwińska) oraz odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy Gródek nad Dunajcem - pana Józefa Klimka- uchwały Rady Gminy w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Rożnowie imienia Polski Niepodległej. Po wręczeniu pani Dyrektor tejże uchwały przedstawiciele rodziców i społeczności lokalnej przekazali jej sztandar, który ona  kolei wręczyła szkolnemu pocztowi sztandarowemu (Jan Orzeł, Karina Padula, Nadia Kwaśniewska). W bardzo uroczystej atmosferze nastąpiła prezentacja sztandaru oraz ślubowanie przedstawicieli uczniów. Słowa przysięgi wygłosił przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Dariusz Magiera. W dalszej części prowadząca zaprezentowała logo Szkoły, a następnie cała społeczność wraz z chórem szkolnym  odśpiewała hymn Szkoły (słowa: mgr J. Musiał, mgr A. Kruczek; muzyka: mgr J. Musiał).
Część oficjalna zakończyła się przemówieniami. Najpierw głos zabrała pani Dyrektor, która wyraziła radość i dumę spowodowane nadaniem  Szkole imienia i przekazaniem sztandaru. Następnie podziękowała wszystkim firmom i instytucjom, które zakupiły cegiełkę na ten cel, władzom samorządowym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w działania zmierzające do nadania imienia. Korzystając z obecności zaproszonych gości i wyjątkowej okazji podziękowała również innym, którzy na co dzień udzielają wsparcia bądź pomocy naszej Szkole, przez co przyczyniają się do jej rozwoju.
W dalszej kolejności głosu udzielono zaproszonym gościom: Panu Wójtowi; Zastępcy dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej -oddziału w Krakowie -  panu doktorowi  Michałowi Wenklarowi; Dyrektorowi Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatury w Nowym Sączu -  panu Adamowi Skwarło; przedstawicielowi dyrektorów z terenu Gminy – panu Zygmuntowi Opiło. Wszyscy wygłosili piękne przemówienia nawiązujące do historii, zawierające gratulacje dla społeczności szkolnej i życzenia.
Części oficjalnej towarzyszył podniosły nastrój. Odświętnie ubrani uczniowie z biało-czerwonymi chorągiewkami w ręku  i okolicznościowymi kotylionami na piersi (wykonanie: pani Anna Gawęcka, pani Małgorzata Rybska) bacznie śledzili rozwój wydarzeń.