Być „EKO” czyli jak dbać o środowisko na co dzień

25 kw. 2022 | Mateusz Mikulec

 
W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia „ekologia” oraz „ochrona środowiska”.
Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, z tą różnicą, że nasze oddziaływanie jest często destrukcyjne.
Znaczną część tych niewłaściwych działań możemy jednak wyeliminować, przyjmując postawę przyjazną środowisku.
Każdy z nas pragnie żyć w domu, który jest zdrowy, i w którym czuje się dobrze.
Zmieniając własne zachowania możemy wytworzyć w sobie nawyki takiego postępowania, które przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym najbliższym otoczeniu.
Często są to bardzo proste działania:
  1. Oszczędzajmy energię (w celu zmniejszenia emisji gazów szklarniowych odpowiedzialnych za efekt cieplarniany)
  2. Zmniejszajmy ilości i segregujmy odpady
  3. Oszczędzajmy wodę i zmniejszajmy jej zanieczyszczenie
   
Pamiętajmy, że stan otoczenia zależy głównie od postawy nas samych.