W świetlicy szkolnej…

14 paź 2022 | Admin M

Uczniowie naszej szkoły spędzają czas na świetlicy przed i po lekcjach. Czekaja na zajęcia, rodziców lub busa. Nauczycielki, opiekujące się dziećmi omawiają z nimi tematy poświęcone miedzy innymi porom roku, świętom, ekologii, edukacji prozdrowotnej, patriotyzmowi, zdrowemu trybowi życia. Uczniowie malują, lepią, rysują, słuchają i czytają książki. Opowiadają, śpiewają, a przede wszystkim bawią się. Mogą korzystać m. in. z cymbergaja czy piłkarzyków, grają w planszówki, uczestniczą w zabawach integracyjnych.
Nową atrakcją dla uczniów, czekających na świetlicy jest możliwość korzystania z klocków LEGO, zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, z których konstruują ciekawe budowle i pojazdy. W naszej świetlicy każdy uczeń sam decyduje o formie spędzania wolnego czasu. Może bawić się lub uczyć. Uczniowie, którzy chcą odrabiać prace domowe mogą liczyć na pomoc i wsparcie opiekunów.