„Nieść świadectwo pokoju”

01 mar 2023 | Admin M

 
Z inicjatywy księdza Dariusza Borka i pani Agnieszki Kruczek,  pięcioro uczniów naszej szkoły przygotowało prace plastyczne i literackie na XX Ogólnopolski  Konkurs Poetycko – Plastyczny „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem…”, zorganizowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Radłowskiej, a Honorowym Patronatem objął go Małopolski Kurator Oświaty.
Celem konkursu jest przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru do naśladowania, poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się w codziennym życiu i podczas walki o swoją wolność i godność, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży oraz dorosłych, uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka.
Uczniom naszej Szkoły życzymy powodzenia!
 
Anna Bugańska
Modlitwa do błogosławionej Karoliny
 
Karolino Kózkówno, dziewico!
Nasza polska męczennico!
Urodzona w malowniczym Radłowie,
bierzmowana w pięknej Zabawie.
 
Pierwsza wojna światowa nastała
i Ciebie w modlitwie skupioną zastała.
Rosjanie do domu bez pytania weszli,
szybko nie przeszli.
 
Ojca i córkę do lasu zabrali
i z oczu ich nie spuszczali.
Tata do domu powrócił,
a córkę okrutny Rosjanin martwą porzucił.
 
Opór stawiałaś,
Ciosom się dać nie chciałaś.
Usiłowałaś zawrócić z leśnej drogi
Lecz miałaś już słabe nogi.
 
Szukał Cię ksiądz Mendrala
rodzina pułkownika Januszewskiego zaalarmowała.
Akcja poszukiwawcza się odbyła,
lecz do nieba nowa dusza przybyła.
 
Ciało Twe martwe w lesie znaleziono,
wielką czcią otoczono.
W obronie czystości zginęłaś
i bożą chwałę na siebie przyjęłaś.
 
Jan Paweł II ogłosił Cię błogosławioną,
a Matka Boska była uszczęśliwioną.
Za nami się wstawiasz u Boga,
Męczennico droga.
 
Pierwsza Duszo  do Nieba
wstawiaj się za kim trzeba!
Prawdziwy czysty Aniele,
daj nam łask wiele!
Gwiazdo ludu,
bądź przyczyną cudu!
Kwiecie Polskiej Ziemi
jesteśmy dzięki Tobie w niebo zapatrzeni.
Apostołko Bożej Sprawy
miej dla nas w modlitwie dobre rady!
   
Martyna Pajor
Karolina, córka polskiej ziemi
 
Karolina do kościoła chodziła
i wiele się tam modliła.
Jej rodzina była blisko Boga,
nie straszna im była żadna trwoga.
 
Często Matkę Boską o dary prosiła
i mocno w nią wierzyła.
Jej mama, Maria, o nią dbała,
Bogu mocno ufała.
 
Wieczorem wspólnie się modlili
i wszystkim dzielili.
Śpiewali razem „Godzinki”,
patrząc na namalowane cherubinki.
 
Radośnie uczestniczyli we Mszy Świętej,
tajemnicy Boga niepojętej.
Karolina wzrastała w Bożej miłości,
a także rodzinnej czułości.
 
Modliła się na różańcu przez mamę ofiarowanym,
uczestnicząc w nabożeństwie koncelebrowanym.
Była rodzicom posłuszna,
dla wszystkich dobroduszna.
 
Młodszego rodzeństwa pilnowała,
stale o nie dbała.
Wujowi Franciszkowi Borzęckiemu pomagała,
świetlicę  i bibliotekę wspomagała.
 
Katechizowała swoje liczne rodzeństwo,
chodziła z nimi na niedzielne nabożeństwo.
Zachęcała do życia według bożych przykazań,
czyli Stwórcy wskazań.
 
Carski żołnierz ją uprowadził
i do lasu zaprowadził.
Bestialsko zamordował,
dziewictwa nie uszanował.
 
Zmasakrowane ciało znaleziono,
lecz jej nie ochroniono.
Pogrzeb manifestacją się stał,
świadectwo Boga Wszechmogącego dał.
 
Jan Paweł II ją beatyfikował,
ludziom świadectwo życia podarował.
Ruchu Czystych Serc to patronka
o duszy czystej jak u skowronka.

praca plastyczna Bogumiła Kruczek

 

praca plastyczna Anieli Kruczek

 

rzeźba w glinie Pawła Bugańskiego