22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi

25 kwi 2022 | Admin M

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III edycji "Sprzątamy Dla Polski"  to wspólna lekcja poszanowania środowiska, której towarzyszy hasło “Myślę, więc nie śmiecę”. Jej celem jest edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
W tym roku akcja objęta została honorowym Patronatem  Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji i Nauki, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Programu “Czyste Powietrze”, Fundacji Grupy PKP, PGW Wody Polskie, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.
Uczniowie  mieli ze sobą jednorazowe rękawiczki oraz zostali zaopatrzeni w worki. Akcja została rozpoczęta pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz przedstawienia celów, które towarzyszą akcji. Młodzież klasy VII i VIII oraz uczniowie klasy IV w ramach realizacji projektu sprzątała teren, którym podążają codziennie - do i - ze  szkoły. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że nie chodzi o to, by sprzątać, ale o to, by nie śmiecić oraz poprawnie segregować odpady. A ponadto uczniowie klasy II w ramach realizacji projektu dbając o piękny teren wokół szkoły przygotowali rabatę kwiatową oraz zasiali wiosenną łąkę kwiatową. Oczywiście na efekty ich pracy będziemy musieli trochę poczekać.